ΖΗΔΡΟΣ - Ταξίδι στις Σέρρες - 2017
IMGP3414
IMGP3433
IMGP3437
IMGP3446
IMGP3447
IMGP3448
IMGP3449
IMGP3450
IMGP3452
IMGP3453
IMGP3454
IMGP3455
IMGP3456
IMGP3457
IMGP3458
IMGP3459
IMGP3460
IMGP3461
IMGP3462
IMGP3463
IMGP3464
IMGP3465
IMGP3466
IMGP3467
IMGP3468
IMGP3469
IMGP3470
IMGP3471
IMGP3472
IMGP3473
IMGP3474
IMGP3475
IMGP3476
IMGP3477
IMGP3478
IMGP3479
IMGP3480
IMGP3481
IMGP3482
IMGP3483
IMGP3484
IMGP3485
IMGP3486
IMGP3487
IMGP3488
IMGP3489
IMGP3490
IMGP3491
IMGP3492
IMGP3493
IMGP3494
IMGP3495
IMGP3497
IMGP3498
IMGP3499
IMGP3500
IMGP3501
IMGP3502
IMGP3503
IMGP3504
IMGP3505
IMGP3506
IMGP3507
IMGP3508
IMGP3509
IMGP3510
IMGP3511
IMGP3512
IMGP3513
IMGP3514
IMGP3515
IMGP3516
IMGP3517
IMGP3518
IMGP3519
IMGP3520
IMGP3521
IMGP3522
IMGP3523
IMGP3524
IMGP3530
 
 
 
Ο.... μας λέουν να διδάσκουμε για την παράδοση μας, Ο.... γιατί εν η ταυτότητα και η καταγωγή μας, Ο.... μακρά που τα ναρκωτικά είναι η συμβουλή μας!
Ε.... σαν την γλυτζιάν τους την φωνή που' χουν τ'αηδόνια Ε.... πιστοί πας την παράδοση θα' μαστε σιήλια γρόνια!
Ο.... Ζήδρος πρέπει ν' ανεβεί, πρέπει να συνεχίσει Ο.... το μνήμα του Αυξεντίου μας ψηλά να το κρατήσει!
Ε.... τζιαι έφτασεν η χάρη μας στα σύνορα της Ύμβρου Ε.... εν τούτο το αυθεντικό συγκρότημα του Ζήδρου!
Ε.... παίξε Ζαβρέ μου το φκιολί, τζιαι γιώ να τραουδήσω Ε.... τες όμορφες του μαχαλλά να σου τες κουβαλήσω!