ΖΗΔΡΟΣ - Ταξίδι στην Κρήτη - 2018
1
20180705_213509
20180830_230038
IMG-0b8b7ee3a67961ce05098a51c8a53ce2-V
IMG-0ee358d64d1fa8dd017411393651b65e-V
IMG-0f01fc105044a0c1dac640710768105b-V
IMG-0043043a52d6f9ae035c755f3aaff797-V
IMG-00935e11bc787dfa5afab5c72a532c71-V
IMG-020bded78c932e049dc29a29bb2ecee5-V
IMG-06159740a6b00365254152d2f507d13f-V
IMG-07a78354741df596ad1b07b8e2608868-V
IMG-07baf2c103366a938669dd0a973b2018-V
IMG-085fd39e984d6a514ac0e4c7ad568292-V
IMG-1c30db67c2b703679459b4104e47ea4b-V
IMG-1ce60a515c5b7fda458484e7a5b5c4a5-V
IMG-1cff5171706f15bf576a91461df2b2a6-V
IMG-1d20084f6162ab4cf2fee099a419c062-V
IMG-1dbda935fefb9dd9753545ea3dfdb6bc-V
IMG-1f89ccf49a2c8a13796fb1dec11fd3d2-V
IMG-2ba179fc8521a8131656d6dc01eb544c-V
IMG-3b5d221f7175a8b7dc3685c985ec64d4-V
IMG-3b8a97d5469d230d746710054aabdd42-V
IMG-3ba49def6a4ee2d13f5ed6751a817d3c-V
IMG-3bd4a420bd9985b5726ac08264af0963-V
IMG-3f55905dee6ff601cb733836b9c5bd18-V
IMG-4bb9f19b7d012053504a8f3916ad5d99-V
IMG-4cc947d66f3ca34d54f841bf4f0cc152-V
IMG-4e263d03ae9a28b72e2b1ed9fba55b64-V
IMG-5ba23e40a218b4fcead1825ff1c2623e-V
IMG-6ad0afe078fa07f40bedc0b9d7867262-V
IMG-7d9d3b8f6ed124b90ce549f088a73f8e-V
IMG-8a0dc5dac16acd1a916a26ca774f2f25-V
IMG-9a6a18451374b284da4b2c120ccdae65-V
IMG-9b93229be25d21e726b6b869b452e9c4-V
IMG-9c196e482f933424d268e75e3ef2741c-V
IMG-9ebc63195ac7acdd6d3a1c21078db995-V
IMG-24e5537e5bb944f1222573ac84be4846-V
IMG-26e743c9c3cb1d4739a843e84a7aa02f-V
IMG-31d1ac09d9c680e8e16e77e84a0ed56a-V
IMG-36dbaaeef05803d6b14c0596940870d8-V
IMG-44b93cff193f05ebf98368871a8cdbe3-V
IMG-45dfd1b04b49718c1c6dd57830e9de38-V
IMG-49e5856e6103b0c5ba49605e9ac632c4-V
IMG-50df36622728ee8e8b560f5c47180f6e-V
IMG-52a6d2b81812a9580f7a072e4ade8763-V
IMG-63c3b0cf528c4dbd8fa41d2d4687450b-V
IMG-64d4b014e2cba3ab0405e5cdf2933ce4-V
IMG-65c25df4838be08a4d00d48901b4283a-V
IMG-75b7cc556a8712599e71d8ec3c2d1569-V
IMG-78f517bc92b185f3980c0e4a4b029236-V
IMG-80e5636bfa0393f424caf028a5740c28-V
IMG-94b73583050a3f0201bbe6a10ac201f8-V
IMG-103e20719598977a6718de491b4a7954-V
IMG-131b31291aa66c3dd1af31399558c694-V
IMG-157e5a7d236efdb39866be1f78bdc405-V
IMG-197cfc680ce2c423bdc80b6f2f63df02-V
IMG-525ddb3ab8d8b25ebe4bb7411604f6ab-V
IMG-536c4298971401af35bb50850fba4d82-V
IMG-611b0ac4e6306a782e6aa73966429403-V
IMG-635a523c3d76c29714e1ac220376dffe-V
IMG-676bb95f33ce93ff536bb35012a8977b-V
IMG-737c9faa100627d7d3bd1291c28e9743-V
IMG-783b2a9fb359e35aac93d6085541c495-V
IMG-873b5ec4ab5f5f8bcc4a7bad94e7262a-V
IMG-1115f76f798abc36b6d5a5e22607ba92-V
IMG-1273e7d06af707b0fc77eea813865591-V
IMG-1862d3b1798e3dc530c945935d55e86f-V
IMG-3688e3c53dd158592e4442ac25410c69-V
IMG-6138c953740103211aa7dcdb8457799b-V
IMG-6543d94e78e447bdcdd7ee2747f71bcd-V
IMG-9820b6b35062ff665d0d78c5a52a82bb-V
IMG-9858f13d0a1d14cd3427cdc7a1a9e243-V
IMG-31105a0fb566895096a8717a616b9799-V
IMG-52253f555d16a44616639a353c23b20e-V
IMG-71370c766991818322fd91ccfd8fb92e-V
IMG-484346aa68e4c24756dc2005f369d12d-V
IMG-730574dde9fe9d9ae4d096feca1cad18-V
IMG-989113a9c11d8fca00356f51832d5892-V
IMG-8011323d8cb1156245f70ce8498bbcfe-V
IMG-28320097797f9aca11d6648ab0c99b80-V
IMG-a4af61ea6658ae74e6eb3a49c4af77c7-V
IMG-a26d24eb85246db2a6beedcc387203ca-V
IMG-aa86e54e969dd5f80f53556de3bface6-V
IMG-aab655e9f004ea6d9f4300c06f99989d-V
IMG-ada9d09d0a0fdb788a9947db69328ef0-V
IMG-b075ca7dc53c4bea4a9c780b7195af08-V
IMG-b3a20134fc3b486390e6069b51c61bad-V
IMG-b22db1813dd18feac58a63c6bc2c0ae7-V
IMG-b44b5140c290082d06e1fe99157fa62c-V
IMG-c0ccf19040328324584ee763203c630b-V
IMG-c4bc702814ed21861a6b899544c5a956-V
IMG-c8a2966e1a8b8c2ed40411a50cbb58d3-V
IMG-c8a7289285d240fc237230d2eae6ab13-V
IMG-c8d7b62c87bf245039dd6f3e610cc2cb-V
IMG-c267edfd7a25cde876a8118b446863e9-V
IMG-c380c8a875abf22d60803fd8fdd529e8-V
IMG-c521e4a8190906ba0613657905b22bf4-V
IMG-c7136d892689c8483c852d59a6f8c5be-V
IMG-c389611afddee4a3cdc7d370e5a53dae-V
IMG-cbba53609a7b50d28d56032d8a18ebd5-V
IMG-cc17ab56ad316f578620ee136a4dc8d0-V
IMG-cc48ee49068efa60cdf8a48c51eb349c-V
IMG-cd1d5350c60a1adf24925c900a6c3c3e-V
IMG-cde189f1e5766fa660a762e60d84480d-V
IMG-cdf7f4de9dd0d39d9eef03834827d3bf-V
IMG-cec238159731ab18c3d38525e4395080-V
IMG-d23916bdeedfe23a92116a5ed9ec3139-V
IMG-e0ea6cdf24b6a96a4ab3f6bb9d945a3d-V
IMG-e1b6498e74b7cbe768e91ece550d2342-V
IMG-e8a148f4577200ca1acf020be5c76e26-V
IMG-e58d66828d81395f528244923f0eba35-V
IMG-e67e11bd3e1d201f8d2aa4103c6d28d8-V
IMG-e89fd7fe463e852513a12e09d31f9c37-V
IMG-e601894a29a42d6f2e018c871b3ebadd-V
IMG-ea36426f41926494d80644241837a101-V
IMG-ec3cabb6ddffa40d72a7324a0d289102-V
IMG-ee6e29f97ff4f2a098b6ff8c7cd40d59-V
IMG-eec818bdb917199c90d2b6fe59db0524-V
IMG-eef7f0857763928af58d6b0ddb5552a1-V
IMG-f0d2bc94a3b43078334a4d0a72116432-V
IMG-f2c5083686cedb65d6e6ede8816a1825-V
IMG-f8cb6bbafe7d7aad616acd66ea77988f-V
IMG-f8689e53a4586b0a511fd8537de68980-V
IMG-f89784606f8f79f8a98a1312dbc43802-V
IMG-fabc6afd77997d2225f34b66191972b5-V
IMG-fbecb2a24402ac4ae540f49438846da6-V
 
 
 
Ο.... μας λέουν να διδάσκουμε για την παράδοση μας, Ο.... γιατί εν η ταυτότητα και η καταγωγή μας, Ο.... μακρά που τα ναρκωτικά είναι η συμβουλή μας!
Ε.... σαν την γλυτζιάν τους την φωνή που' χουν τ'αηδόνια Ε.... πιστοί πας την παράδοση θα' μαστε σιήλια γρόνια!
Ο.... Ζήδρος πρέπει ν' ανεβεί, πρέπει να συνεχίσει Ο.... το μνήμα του Αυξεντίου μας ψηλά να το κρατήσει!
Ε.... τζιαι έφτασεν η χάρη μας στα σύνορα της Ύμβρου Ε.... εν τούτο το αυθεντικό συγκρότημα του Ζήδρου!
Ε.... παίξε Ζαβρέ μου το φκιολί, τζιαι γιώ να τραουδήσω Ε.... τες όμορφες του μαχαλλά να σου τες κουβαλήσω!